Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Dzisiaj przed siedzibą śląskiej Policji odbyło się uroczyste powitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w związku z nominacją generalską. Nadinspektor Roman Rabsztyn przyjął gratulacje m.in. z rąk Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka. Życzenia nowemu Generałowi złożyli także przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele podmiotów na co dzień współpracujących z policją oraz pozostali zaproszeni goście.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował inspektora Romana Rabsztyna na stopień generalski. Na stopień nadinspektora Policji mianowanych zostało także sześciu innych komendantów. Wręczenie przez Prezydenta RP aktów mianowania na stopnie generalskie odbyło się 21 lipca 2021 roku, podczas obchodów Święta Policji w Warszawie.

Dzisiaj na placu przed głównym wejściem do katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się uroczyste powitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w związku z jego nominacją na stopień nadinspektora. Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku komendantowi przez dowódcę uroczystości. Po przywitaniu gości honorowych, uroczyście odczytane zostało postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po przedstawieniu sylwetki nadinspektora Romana Rabsztyna, życzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, w imieniu kadry kierowniczej garnizonu śląskiego, złożyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek i inspektor Dominik Łączyk. Następnie przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia. W imieniu gości przybyłych na uroczystą zbiórkę, nominacji na stopień nadinspektora Policji pogratulował Generałowi Romanowi Rabsztynowi Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i innych podmiotów, na co dzień współpracujących z Policją oraz pozostali zaproszeni goście. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli związków zawodowych, duchowieństwa oraz prezydentów miast Piekary Śląskie i Zabrze, gdzie Generał zaczynał swoją karierę w Policji.

Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna, który podziękował za to zaszczytne wyróżnienie i wyraził swoją dumę, mogąc reprezentować Śląską Policję w stopniu generalskim. Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na kwiaty, upominki i indywidualne życzenia. Generał udzielił również wywiadów reporterom. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Nadinspektor Roman Rabsztyn urodził się 53 lata temu, a z resortem spraw wewnętrznych jest związany od 3 listopada 1989 roku. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od początku służby był związany z garnizonem śląskim, głównie komendą w Piekarach Śląskich, gdzie realizował zadania m.in. na stanowiskach kierownika Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej, kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego, a później naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Potem awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu, później komendanta tej jednostki, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 5 maja 2015 roku powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, gdzie nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie śląskim. Ponadto pełnił także obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, a 16 lutego 2021 roku powołano go na to stanowisko.

W uznaniu za zasługi i doświadczenie został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.