Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

  • Dzisiaj w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tej grupie. Niemniej jednak policjanci będą reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem.

    Dodano: 16.06.2021  Cieszyn    Akcje policyjne  Profilaktyka  Ruch Drogowy