Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Najemcy którzy złożyli wniosek o udzielenie pomoc de minimis zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 65/2020 w miesiącu listopadzie br. otrzymają fakturę korygującą za miesiąc październik 2020.

Ostateczne rozliczenie opłat związanych z najmem lokali użytkowych, uwzględniające ulgi zostanie dokonane po zakończeniu okresu obowiązywania zwolnienia z czynszu, co nastąpi po odwołaniu przez Prezesa Rady Ministrów ograniczeń w prowadzeniu branży gastronomicznej. Kolejne faktury korygujące będą wystawiane na koniec każdego miesiąca, w którym obowiązywać będzie pomoc de minimis z powyższego tytułu.

Zakład Budynków Miejskich