Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna zwołał na dzień 26 listopada 2020 r., na  godz.: 15:00  XXIII sesję Rady Miejskiej Cieszyna, w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad w załączniku.
 
Transmisja z obrad dostępna będzie w dniu sesji na stronie http://cieszynmiasto.esesja.pl/  w zakładce TRANSMISJE Z OBRAD ( http://cieszynmiasto.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady )
Materiały dostępne będą dzisiaj  na stronie: http://cieszynmiasto.esesja.pl/ pod właściwą datą posiedzenia.