Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

W dniu 30 października br. upływa termin składania wniosków do planu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sposobem zagospodarowania terenów położonych w tym obszarze miasta do złożenia wniosku.

Aktualne informacje na temat prac nad planem znajdują się www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna TUTAJ

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta