Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Wszystkim osobom niewidomym i niedowidzącym, związanym z Polski Związek Niewidomych, składamy najlepsze życzenia: przede wszystkim zdrowia, ludzkiej życzliwości, poczucia bezpieczeństwa, coraz bardziej przyjaznych przestrzeni publicznych.

To dzień, kiedy nasza uwaga skierowana jest na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Ważne, byśmy każdego dnia mieli na uwadze ich szczególne potrzeby, docenili wolontariuszy i osoby zabezpieczające ich codzienność. Byśmy byli wrażliwi, okazywali uwagę, służyli pomocą. Czasem to przekazana słownie informacja, często podana dłoń.