Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od dnia 17 września 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie zaplanował przystąpienie do awaryjnego remontu kanalizacji sanitarnej zabudowanej w ulicy Chopina. Roboty wykonywane będą niezależnie od realizowanych robót drogowych związanych z przebudową drogi. Za dodatkowe utrudnienia i ograniczenia spowodowane robotami w ulicy Chopina przepraszamy.