W związku z epidemią koronawirusa przypominamy aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli koniecznym jest wyjście z domu unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zachowując dystans conajmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się.

Apelujemy: Zostańcie w domach. Tylko od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy życie i zdrowie nas i naszych bliskich.