W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców jak i pracowników Urzędu Miejskiego wprowadzono kolejne ograniczenia.

Drzwi do Urzędu Miejskiego mieszczącego się w Ratuszu zostały zamknięte. Na drzwiach zainstalowano dzwonek i urnę, do której można wrzucać korespondencję

Urząd Stanu Cywilnego działa tylko w zakresie wydawania:

- aktów urodzeń

- aktów zgonów

- rejestracji ślubów konkordatowych.

Inne sprawy w Urzędzie, które wymagają bezpośredniego kontaktu, są załatwione tylko wówczas, jeśli dotyczą udzielenia komuś niezbędnej pomocy lub mają związek z zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub mienia. Większość spraw realizowana jest poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. Możliwa jest także korespondencja z Urzędem poprzez ePUAP.