Od poniedziałku 16 marca w budynku Straży Miejskiej w Cieszynie funkcjonuje punkt pomocowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Punkt w godzinach 8.00 do 20.00 obsługują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w godzinach nocnych zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Straży Miejskiej w Cieszynie.

Telefon do punktu 33 47 94 970

Tylko w ciągu ostatniej doby Straż Miejska odebrała zgłoszenia z prośbą o zakup lekarstw oraz żywności dla osób objętych kwarantanną domową. Oto kilka z nich:

 

Straż Miejska odebrała zgłoszenie m.in. o starszym mężczyźnie idącym prawdopodobnie z żoną, która potrzebuje pomocy w dojściu do domu. Na miejscu udzielono pomocy, mężczyzna (lat 93) wraz z żoną zostali doprowadzeni do miejsca zamieszkania. Poinformowano o konieczności przebywania w czasie zagrożenia epidemicznego w domu.

 

Dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie z prośbą o zakup płynu dezynfekcyjnego do rąk dla osoby objętej kwarantanną domową. Sprawa została pilnie przekazana do punktu pomocowego MOPS.

 

Odebrano także zgłoszenia o braku możliwości realizacji recepty telefonicznie przez osoby objęte kwarantanną. W tym przypadku pracownik MOPS-u osobiście zorganizował receptę.

 

Dyżurny odebrał także zgłoszenie od starszej mieszkanki miasta, która przekazała, że ma problemy z poruszaniem się i prosiła o paczkę żywnościową. Sprawa została bezpośrednio przekazana do pracowników MOPS-u, którzy stacjonują w budynku Straży Miejskiej.

 

W poniedziałek patrol Straży Miejskiej rozwoził także plakaty dotyczące uruchomienia pomocy dla osób objętych kwarantanną. Plakaty zostały dostarczone m.in. do galerii handlowej i sklepów.

 

Przypominamy, że pod specjalnym numerem  33 47 94 970  mogą zgłaszać się do nas także osoby, które chcą być wolontariuszami w różnych dziedzinach i nieść pomoc potrzebującym. Osoby muszą mieć ukończone 18 lat.

 

Pod ten numer dyżurni przyjmują także informacje o ludności objętej kwarantanną i dostarczaniu niezbędnych produktów.