• Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Nabór trwa do dnia 13 marca 2020 roku.