Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Zawiadomienie o możliwości składania wniosków o udzielenie pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Więcej informacji - KLIK