Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie od wczoraj ma nowego komendanta. Służbę na tym stanowisku objął mł. insp. Jacek Stelmach. Rozkaz personalny dotyczący powierzenia obowiązków otrzymał na uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.

Wczoraj oficjalnie stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie objął mł.insp. Jacek Stelmach, który zgodnie z rozkazem personalnym z dnia 24 grudnia 2019 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego ma powierzone pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku. Rozkaz nowemu komendantowi podczas oficjalnej uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wręczył w dniu 30 grudnia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który pogratulował awansu, życząc przy tym sukcesów w kierowaniu jednostką.

Mł. insp. Jacek Stelmach służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Służba w cieszyńskim garnizonie nie jest mu obca, bo właśnie tu spędził zdecydowaną część swojej kariery. Rozpoczynał ją w zespole patrolowym w Komisariacie Policji w Wiśle, gdzie po trzech latach służby został awansowany i przeniesiony do służby w zespole dochodzeniowym, najpierw w wiślańskim komisariacie, a później już w Wydziale Kryminalnym w Cieszynie. W cieszyńskiej komendzie pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Po dwóch latach na tym stanowisku wygrał konkurs na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu. Następnie przeniesiony został do Skoczowa, gdzie będąc komendantem sfinalizował budowę pierwszego, nowoczesnego komisariatu w naszym powiecie. Po dziewięciu latach na tym stanowisku został komendantem w zebrzydowickiej jednostce, skąd awansował rok później na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach. Po niespełna czterech latach wrócił do powiatu cieszyńskiego, aby objąć stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.