Policjanci cieszyńskiej drogówki przeprowadzili działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowanie”. Mundurowi zwracali uwagę na naruszenia przepisów ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań i tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. W ciągu kilku godzin ujawnili blisko 50 wykroczeń.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań na terenie naszego powiatu policjanci prowadzili wczoraj działania pod nazwą „Bezpieczne skrzyżowanie”. W tym czasie mundurowi obserwowali skrzyżowania oraz rejony miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych i zdarzeń drogowych z udziałem kierowców. Działania skupione były głównie na ciągu komunikacyjnym na drogach DK 81 i DW 941 od Zbytkowa w kierunku Wisły. W akcji brało udział 11 funkcjonariuszy. Policjanci ujawnili łącznie 46 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, które dotyczyły zarówno przekraczania prędkości jak i niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, czy właściwego cachowania w rejonie przejść dla pieszych. Podkreślić należy, że pomiarów prędkości policjanci dokonywali w rejonie skrzyżowań, czyli w miejscu, gdzie kierujący powinni zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Zasadniczym celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości, wyeliminowanie zdarzeń drogowych w rejonie skrzyżowań, a także zapobieganie popełnianiu wykroczeń. W trakcie kontroli policjanci prowadzili też działania profilaktyczne – rozmawiali z kierującymi pojazdami na tematy prawidłowych i bezpiecznych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.