Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Do czwartku rana wszystkie reklamy na i przy ogrodzeniu targowiska od strony ul. Katowickiej są zasłonięte. Akcja ma uzmysłowić, ile przestrzeni obecnie zajmują reklamy. Jest ich tak dużo, że przechodzimy lub przejeżdżamy obok nie zwracając na nie uwagi, nie uświadamiając sobie ile ich jest. Ani też nie zwracamy uwagi na ich treść. Ale nadmiar kolorów i bodźców wizualnych wpływa na nasze zmęczenie i na rozproszenie uwagi kierowców.

Do przesłonięcia istniejących reklam zostały wykorzystane zużyte, niepotrzebne już bannery (głównie wyborcze i okolicznościowe). Bannery są tanią i szybką formą reklamy, stąd ich duża ilość w przestrzeni. Ale przy okazji chcemy zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny – ile produkuje się śmieci, a jest to materiał trudny do recyclingu i do przetworzenia.

Wcześniej w trakcie prac nad uchwałą krajobrazową pokazywaliśmy wizualizacje z zaznaczeniem, ile kadru na zdjęciu zajmują szyldy i reklamy. Teraz zrobiliśmy to samo w przestrzeni. Zobacz filmik: KLIK