Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

 

 

Znakowanie rowerów dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego zaplanowano w dniu 12 października 2019r w Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej, w godzinach 15:00 – 18:00.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

  • ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzajacy tożsamość),

  • faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru,

  • zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru,

  • CZYSTY, PRZEPISOWO WYPOSAŻONY ROWER.

Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu roweru:

  • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

  • z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

  • co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

 

Aby oznakować swój rower, wystarczy śledzić informacje zamieszczone w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych Straży Miejskiej w Cieszynie http://sm.cieszyn.pl. i Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie http://cieszyn.slaska.policja.gov.pl. oraz pojawić się z jednośladem we wskazanym w komunkacie miejscu.