W ostatnich dniach do Straży Miejskiej w Cieszynie napływają liczne zgłoszenia dotyczące zakłóceń porządku publicznego przez „osoby bezdomne”. Najczęściej do interwencji dochodzi w rejonach: dworca przesiadkowego przy ul. Hajduka, mostu Przyjaźni na ul. Zamkowej, Alei Piastowskiej, Wzgórza Zamkowego, Rynku oraz w parkach i na parkingach przed marketami. Zgłoszenia dotyczą spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków, wywoływania zgorszenia, zaczepiania przechodniów i wyłudzania pieniędzy. Często osoby nietrzeźwe są agresywne, natarczywe, zdarza się też, że wszczynają między sobą bójki. Niestety, wszystko dzieje się na oczach mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Problem bezdomności dotyka nie tylko Cieszyna, a przeciwdziałanie jest niezwykle trudne i skomplikowane. Oferowana pomoc z którą docierają do bezdomnych pracownicy socjalni, wolontariusze, służby mundurowe jest systematycznie przez nich odrzucana. Do przyjęcia oferowanej pomocy nie można nikogo zmusić. Ale to nie oznacza, że trzeba tolerować zachowania znacznie wykraczające poza ogólne normy współżycia społecznego.

W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie kierownictwa Straży Miejskiej w Cieszynie oraz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie na którym uzgodniono działania obydwu służb w tym zakresie. Wszelkie przejawy zakłócania porządku publicznego spotkają się ze stanowczą reakcją. Służby obejmą szczególnym nadzorem miejsca przebywania tych osób, żadne zgłoszenie nie zostanie zlekceważone.

Apelujemy do mieszkańców aby informowali telefonicznie Straż Miejską lub Policję, gdy będą świadkami zdarzeń naruszających porządek publiczny.