Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

14 sierpnia 2019 r. strażacy z OSP Cieszyn-Pastwiska odebrali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D 16 4 x 4.
Zakup samochodu sfinansowany jest ze środków: Miasta Cieszyna w kwocie 600 000,00 zł, WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł, NFOŚiGW 75 000,00, MSWiA w kwocie  30 000,00 zł oraz środków własnych jednostki OSP.

 


Dzięki zakupowi samochodu w znaczny sposób został wzmocniony potencjał ratowniczy oraz podniesiony został standard wyposażenia strażaków z terenu Cieszyna. Druhom z OSP Cieszyn-Pastwiska życzymy, aby nowy nabytek z jednej strony służył jak najdłużej, a z drugiej, aby musiał być wykorzystywany jak najrzadziej.