Czym tak naprawdę jest polityka społeczna. Moglibyśmy bardzo dużo o tym dyskutować. Jednak zacznijmy od podstaw, Warto bowiem uświadomić sobie o czym dokładnie rozmawiamy, bo niby wiemy o czym mówimy, ale kiedy przychodzi do zdefiniowania pojęcia mamy z tym duży problem.

Polityka społeczna - definicja

Polityka społeczna to termin dość trudny do prostego ujęcia w słowach. W literaturze fachowej istnieje kilka definicji polityki społecznej. Dlaczego? Ponieważ wielu naukowców różnie postrzegało tę dziedzinę nauki.

Najprościej rzecz ujmując, polityka społeczna w formie definicji to działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów dotyczących społeczeństwa. Jako nauka polityka społeczna zalicza się do grupy określanej szerzej jako nauki społeczne.

Jaki jest naukowy obszar zainteresowań polityki społecznej?

Polityka społeczna jako nauka zajmuje się teorią polityki społecznej. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą następujące zagadnieni:

 • Zagadnienia prawne,

 • zagadnienia polityczne

 • zagadnienia ekonomiczne

 • zagadnienia socjologiczne

Polityka społeczna jako kierunek studiów – czego można się nauczyć?

Polityka społeczna w formie kierunku studiów - czy mają sens?

Polityka społeczna jako kierunek studiów ma charakter studiów interdyscyplinarnych. Oznacza to, że osoby pobierające nauki na tym kierunku uczą się i zdobywają wiedzę z wielu dziedzin nauki jednocześnie. Polityka społeczna studia to z pewnością kierunek studiów dla pasjonatów.

Kto nie będzie się nudził na studiach z zakresu polityki społecznej?

Z pewnością ten kierunek studiów nie jest kierunkiem dla wszystkich. Z pewnością osobę chcącą ukończyć studia na tym kierunku, powinna cechować otwartość, zdolność empatii i poczucie odpowiedzialności. Na pewno osoba starająca się i przyjęcie na ten typ studiów, musi posiadać szeroką wiedze ogólną, aby móc przyswajać duża ilość informacji w trakcie studiów na kierunku polityka społeczna.

Czego można się nauczyć w trakcie studiów na kierunku polityka społeczna?

W trakcie studiów na kierunku polityka społeczna studenci przyswajają wiedzę na temat następujących dziedzin nauki ujętych w następujące przedmioty:

 • logika

 • zarządzanie

 • ekonomia

 • socjologia

 • prawo

 • instytucje europejskie

 • psychologia społeczna

 • administracja publiczna

 • wprowadzenie do polityki społecznej

 • metody i techniki badań społecznych

 • finanse publiczne

 • Demografia

 • polityka społeczna w Unii Europejskiej

 • zabezpieczenie społeczne

 • prawo pracy, służby społeczne i praca socjalna

 • polityka rynku pracy

 • polityka społeczna wobec rodziny

 • polityka gospodarcza

 • ewaluacja w polityce społecznej

 • historia społeczna i gospodarcza

 • komunikacja interpersonalna

 • teoria polityki społecznej

 • kwestie społeczne

 • techniki zarządzania

 • strategia rozwoju społecznego

 • lokalna polityka społeczna

 • międzynarodowa polityka społeczna

Jak widać, program nauczania na studiach na kierunku polityka społeczna jest bardzo obszerny. Z pewnością tak trudnym i szerokim studiom podołają jedynie osoby posiadające już przed studiami szeroki zakres wiedzy ogólnej.

Gdzie można szukać pracy po ukończeniu studiów na kierunku polityka społeczna?

To chyba jedno z najważniejszych pytań jakie możemy sobie zadać przed rozpoczęciem studiów na kierunku polityka społeczna. Po odebraniu tak szerokiego zakresu wiedzy można starać się o pracę w następujących obszarach, w takich miejscach jak:

 • administracja państwowa

 • instytucje państwowe

 • organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia lub fundacje

 • w instytucjach wchodzących w skład samorządów

 • w instytucjach działających w sferze społecznej na przykład w stowarzyszeniach, grupach pomocy itp.