Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Marketing ogólne informacje

Pojęcie marketing czysto z definicji to proces społeczny, czyli seria zdarzeń mająca wpływ na osobowość jednostki lub grupy społecznej. Kilka kwestii można także odnaleźć na http://zabkig1.pl/ .

W danym procesie jednostki i grupy otrzymują to, na co jest zapotrzebowanie przez oferowanie, tworzenie oraz wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają ogólną wartość. Dobry marketing idąc tym schematem wyjętym z definicji to jednak nie zestaw pojedynczych i przypadkowych działań, a przemyślana taktyka i strategia. Trzeba cały proces zaplanować tak, żeby dopasować się do docelowych odbiorców/klientów, a do tego potrzeba specjalistycznej rynkowej wiedzy i doświadczenia. Najkrótsze możliwe hasło przedstawiające czym marketing jest, to „zaspokajać potrzeby, osiągając zyski”.

AMA (Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu), powiedzieli kiedyś, że marketing to przede wszystkim działania, zespół instytucji i procesów służących komunikowaniu, dostarczaniu, tworzeniu oraz wymianie produktów, które posiadają wartość wśród potencjalnych odbiorców. Philip Kotler (honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University) oznajmił za to, że marketing to proces planowania i realizacji koncepcji, promocji i dystrybucji, ustalania cen, dóbr i usług w celu wymiany, która ma służyć osiągnięciu celu organizacji i jednostek.

Podstawowe zagadnienia związane z marketingiem:

 • Opracowanie odpowiedniej docelowej strategii dystrybucji, opartą na wiedzy o danym produkcie.
 • Umiejętność ocenienia możliwości rynkowych, tak żeby mogły one zaspokoić potrzeby określonych klientów, przed tym jak poznamy dokładnie owe potrzeby odbiorców.
 • Odpowiednia komunikacja z rynkiem.
 • Opracowanie pożądanej strategii cen.

Podstawowe zasady marketingowe:

 • Orientacja na nabywcę,
 • Odpowiednią zyskowność w dłuższym horyzoncie czasowym,
 • Ogólna integracja działań marketingowych.

Najbardziej podstawową z podstawowych zasad marketingu jest orientacja na nabywcę. Jej realizacja polega na dokładnej segmentacji rynku, pozycjonowaniu i profilowaniu, co pozwala na dokładniejszą charakterystykę wyodrębnienia i opisu grupy nabywców i wybór tych, do których będziemy docelowo kierować swoją ofertę.

Instrumenty marketingowe:

Instrumenty marketingowe razem tworzą marketing mix, czyli mówiąc dokładniej kompozycje marketingową, czyli zespół elementów poprzez, które możemy oddziaływać na rynek. Na świecie najbardziej znaną koncepcja jest tak zwane 4P:

 • Produkt (ang. – product) – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być częścią oferty na rynku.
 • Cena (price) – pieniężny wyraz wartości.
 • Promocja (promotion) – odpowiednie oddziaływanie na klientów wobec danego produktu, polega na przepływie informacji, po którym odbiorca zwiększy swoją wiedzę w temacie naszego produktu lub usług i o naszej firmie samej w sobie, w celu stworzenia preferencji rynkowych.
 • Dystrybucja (place) – wszystkie czynności związane z pokonywaniem różnic, które występują między sferą produkcji, a konsumpcji.