Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Miasto Cieszyn serdecznie zapraszają na III Nadolziańskie Senioralia, które odbędą się 18 maja w Domu Narodowym.

Funkcjonariusze cieszyńskiej Komendy Powiatowej Policji serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Cieszyna na kolejną debatę społeczną z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ". Debata odbędzie się w dniu 18.05.2019 r. godz. 14.00 w Sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

Podczas spotkania omówiony zostanie stan bezpieczeństwa oraz zaprezentowane zostaną narzędzia takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożenia, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie debaty poruszone zostaną także założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć, podejmowanych przez policję i samorządy na rzecz bezpieczeństwa.

W imieniu Wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.