Propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym stereotypom i uprzedzeniom, to idee towarzyszące corocznym obchodom Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Cieszyńscy policjanci uczestniczyli w obchodach tego dnia na Uniwersytecie Śląskim. Warsztaty prowadzone przez mundurowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym stereotypom i uprzedzeniom, to idee towarzyszące corocznym obchodom Dnia Godności.
Wczoraj cieszyńscy policjanci włączyli się w obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, który odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej. To już siódme tego rodzaju wydarzenie organizowane przez UŚ. Pomysłodawczynią wydarzenia jest dr Dorota Prysak, wspierana przez wiele innych osób. Podczas imprezy nie zabrakło cieszyńskich dzielnicowych, a także policjantów, którzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników wydarzenia. Każdy mógł poczuć się jak policjant, wsiadając do radiowozu, czy też przymierzając elementy policyjnego wyposażenia. Uczestnicy nie kryli swojej radości i sympatii, chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć z mundurowymi. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Całe wydarzenie zakończył koncert orkiestry dętej Uniwersytetu Śląskiego.

 • policjant z dziećmi , które ubierają i przymierzają policyjny sprzęt
 • policjant z dziećmi , które ubierają i przymierzają policyjny sprzęt
 • policjant z dziećmi , które ubierają i przymierzają policyjny sprzęt
 • policjant z dziećmi , które ubierają i przymierzają policyjny sprzęt
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci
 • policyjny radiowóz na placu i odwiedzające go dzieci